قوانین و مقررات

در هنگام خرید دقت کنید در صورتی که خرید انجام شود دیگر امکان بازگشت پول وجود ندارد.

در هنگام خرید عمده با ما تماس بگیرید.